Make your own free website on Tripod.com

 
โรงเรียนกุศลวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ ของโรงเรียนหากผิดดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ  
ปฏิทิน กรกฎาคม-ตุลาคม 49
14 ก.ค. - 4 ส.ค. แข่งขันกีฬากลุ่มพัฒนาฯ
10 ส.ค.กิจกรรมวันแม่
11 ส.ค. กิจกรรมเทอดพระเกียรติวันแม่
17 ส.ค แข่งขันโครงการเรารักภาษาอังกฤษ
24 ส.ค. แข่งขันฟุตซอล

24-25 สค. มหกรรมวิชาการเฉลิมพระ
เกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

30 ส.ค. ทำบุญฯ"หลวงพ่อกุศล กุสโล"
12 ก.ย. แข่งขันสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
19 ก.ย วันเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
25-26 ก.ย.สอบกลางปีช่วงชั้นที่ 3,4
27 ต.ค คณะครูศึกษาดูงาน
2-5 ต.ค.ยื่นแก้ไขข้อบกพร่อง
6 ต.ค. ประชุมผู้ปกครอง
10 ต.ค. ปิดภาคเรียนที่ 1
25 ต.ค.49 เปิดภาคเรียนที่ 2/49
--->>> ... โรงเรียนกุศลวิทยายินดีต้อนรับหน่วยงานราชการอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง <<<---
โรงเรียนกุศลวิทยา ณ ปัจจุบัน ถึงวันนี้ โรงเรียนได้มีการพัฒนาไปในรูปแบบใด
   
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
:: ข้อมูลทั่วไป
รู้จักกุศลวิทยา
แนะนำผ.อ.โรงเรียน
หน่วยงานของโรงเรียน
สถิติบุคลากรของโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เป้าหมายของ ร.ร.
ตราสัญลักษณ์ของ ร.ร.
ความภาคภูมิใจ
:: แหล่งเรียนรู้
ท่าจีนไหลผ่าน
โรงงานมากมี
ของดีเบญจรงค์
ดงกล้วยไม้งาม
ทรัพยากรธรรมชาติ
:: ผลงานยอดเยี่ยม
เว็บของเด็กเก่ง
เยาวชนคนรุ่นใหม่ไอที
เกียรติประวัติน่าภาคภูมิ
เว็บรุ่น
รางวัลและเกียรติยศ
ผลการเรียนยอดเยี่ยม
รุ่นพี่ตัวอย่าง
รุ่นน้องตัวอย่าง
:: ระบบออนไลด์
E-OFFICE
E - FILING
DATA ON WEB
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
:: กลุ่มสาระการเรียน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การงานอาชีพ ฯ
คณิตศาสตร์
พลานามัย
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปศึกษา
สังคมศึกษา
:: หน่วยงานต้นสังกัด

:: ข่าวรับสมัครงาน
้่www.appjob.com
่้www.thainews.com
้่www.jobthai.com
้่www.teneejob.com
www.khutesban.com
:: Web Guid
นางฉัฐชุลี เรืองศิริ
<<ผอ.โรงเรียนกุศลวิทยา>>

Hi Light
งานมหกรรมอินเตอร์เน็ทสร้าง
สรรค์ นายจาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน
มหกรรมอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์
และปลอดภัยเพื่อเยาวชน วันที่
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549
(อ่าน)
 
 
 
เกาะกระแสข่าว
ศิษย์เก่าดีเด่น
พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์
ประวัติย่อ
 
ฐานข้อมูลของโรงเรียน
สถิติการสาธรณูปโภค
สถิติการใช้ห้องคอมฯ
ข้อมูลโรงเรียน (สพฐ.)
online
 
 

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จากเหตุการณ์ยึดอำนาจของรัฐบาล นายก ฯ ทักษิณ บัดนี้เราได้นายกรัฐมนตรีคนที่ 24 ของไทย
เรียบร้อยแล้ว(อ่าน)
วันที่ 2 ตุลาคม 2549 หน่วยงานราชการ โดยนายอำเภอกระทุ่มแบน ได้ใช้สถานที่โรงเรียนกุศลวิทยา จัดการประชุม
วันที่ 27 กันยายน 2549 คณะครูโรงเรียนกุศลวิทยาร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดบางยาง จัดศึกษาดูงาน ณโรงเรียน วัดคลองครุ จังหวัดสมุทรสาคร
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาต
โรงเรียนกุศลวิทยามีความยินดีกับ เด็กหญิงรวิวรรณ ม่วงบำรุง ที่ได้รับคัดเลือก
ให้ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิบุญศิริ จนจบระดับการศึกษาปริญาตรี ทางโรงเรียนกุศลวิทยา
จึงขอขอบพระคุณทางมูลนิธิบุญศิริ ที่ท่านได้ให้การสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนมาด้วยดีโดย
ตลอด


ข่าวกิจกรรมชาวกุศลวิท
คณะครูโรงเรียนกุศลวิทยา ศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนศรัทธา
สมุทร จ.สมุทรสงคราม และโรงเรียนวัดคลองครุ จ. สมุทรสาคร
วันที่ 27 กันยายน 2549 (ดูภาพกิจกรรม)
โรงเรียนกุศลวิทยาจัดกิจกรรม"เทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
" ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 มีผู้ช่วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร
 
 
พระครูเจริญพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธีในกิจกรรม
"เทศน์มหาชาติและการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ"
โรงเรียนกุศลวิทยาประจำปีการศึกษา 2549
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2549 ณ โรงเรียนกุศลวิทยา
มีผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม 40 คน

โรงเรียนกุศลวิทยาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ของกลุ่มโรงเรียนในเขตสมุทรสาคร ณ โรงเรียนวัดธรรมฯ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549

คณะครูนักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่
19 สิงหาคม 2549
โรงเรียนได้ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ให้มีอินเตอร์เน็ทแล้ว
และแจ้งให้นักเรียนรักษามารยาทในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
ร่วมกัน เพื่อให้การใช้ห้องคอมพิวเตอร์มีระบบ เริ่ม 19 กันยายนนี้
ชาว ก.ว. ร่วมใจ ใส่บาตรฟังธรรม ณ วัดบางยาง ทุกวันพระ
ขอให้นักเรียนเตรียมข้าวสารอาหารแห้งร่วมทำบุญตักบาตร
ทุกวันพระด้วย

โรงเรียนกุศลวิทยา และผู้นำชุมชน อบต.บางยาง
ถวายพระพรชยมงคล วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2549


     
โรงเรียนกุศลวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลบางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :hard_wear85@hotmail.com