Make your own free website on Tripod.com

ประกาศแล้ว ผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 

 
โรงเรียนกุศลวิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ ของโรงเรียนหากผิดดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ  
ปฏิทิน ตุลาคม - กุมภาพันธ์49
6 ต.ค. ประชุมผู้ปกครอง
25 ต.ค. เปิดภาคเรียนที่ 2
3 พ.ย. กิจกรรมวันลอยกระทง
4 ธ.ค. กิจกรรมถวายพระพร ฯ
4 ธ.ค. กิจกรรมพ่อดีเด่น

10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ

16 ธ.ค.การแข่งขันกีฑา
24 ธ.ค. ชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนกุศลวิทยา
25 ธ.ค. วันคริสต์มาส
29 ธ.ค. วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
16 ม.ค. วันครู
ม.ค. การแข่งขันกีฬาภายใน
ม.ค. กิจกรรมวันมาฆบูชา
ก.พ. ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/49
 
--->>> ... โรงเรียนกุศลวิทยายินดีต้อนรับหน่วยงานราชการอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง <<<---
โรงเรียนกุศลวิทยา ณ ปัจจุบัน ถึงวันนี้ โรงเรียนได้มีการพัฒนาไปในรูปแบบใด
   
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
:: ข้อมูลทั่วไป
รู้จักกุศลวิทยา
แนะนำผ.อ.โรงเรียน
หน่วยงานของโรงเรียน
สถิติบุคลากรของโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เป้าหมายของ ร.ร.
ตราสัญลักษณ์ของ ร.ร.
ความภาคภูมิใจ
:: แหล่งเรียนรู้
ท่าจีนไหลผ่าน
โรงงานมากมี
ของดีเบญจรงค์
ดงกล้วยไม้งาม
ทรัพยากรธรรมชาติ
:: ผลงานยอดเยี่ยม
เว็บของเด็กเก่ง
เยาวชนคนรุ่นใหม่ไอที
เกียรติประวัติน่าภาคภูมิ
เว็บรุ่น
รางวัลและเกียรติยศ
ผลการเรียนยอดเยี่ยม
รุ่นพี่ตัวอย่าง
รุ่นน้องตัวอย่าง
:: ระบบออนไลด์
E-OFFICE
E - FILING
DATA ON WEB
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
:: กลุ่มสาระการเรียน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การงานอาชีพ ฯ
คณิตศาสตร์
พลานามัย
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปศึกษา
สังคมศึกษา
:: หน่วยงานต้นสังกัดมูลนิธิกุศล กุสโล
มูลนิธิบุญศิริ
:: ข่าวรับสมัครงาน
้่www.appjob.com
่้www.thainews.com
้่www.jobthai.com
้่www.teneejob.com
www.khutesban.com
:: Web Guid
นางฉัฐชุลี เรืองศิริ
<<ผอ.โรงเรียนกุศลวิทยา>>

Hi Light
งานมหกรรมอินเตอร์เน็ทสร้าง
สรรค์ นายจาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน
มหกรรมอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์
และปลอดภัยเพื่อเยาวชน วันที่
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549
(อ่าน)
สุรยุทธ์ ยูเทิร์นประเทศไทย
ยึดเศรษฐกิจพอเพียง
“บิ๊กแอ้ด”จะบริหารประเทศ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความผาสุกของประชาชน มากกว่าสร้างตัวเลขจีดีพีและ
รับฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย..more

เกาะกระแสข่าว
ศิษย์เก่าดีเด่น
พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษ์
ประวัติย่อ
 
ฐานข้อมูลของโรงเรียน
สถิติการสาธรณูปโภค
สถิติการใช้ห้องคอมฯ
ข้อมูลโรงเรียน (สพฐ.)
online
 
 

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2549 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2
ศิษย์เก่าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงาน"ชุมนุมศิษย์เก่า ครั้งที่ 1 " นำโดยท่าน พล.อ.สมบุญ ระหงษ์
วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2549 โรงเรียนกุศลวิทยา ผู้อำนวยการและคณะครูจัดประชุมและร่วมกันทำแผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นขึ้น ดังนั้นจึงขอประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการเรียนสอนข่าวกิจกรรมชาวกุศลวิท
คณะครูโรงเรียนกุศลวิทยา ศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนศรัทธา
สมุทร จ.สมุทรสงคราม และโรงเรียนวัดคลองครุ จ. สมุทรสาคร
วันที่ 27 กันยายน 2549 (ดูภาพกิจกรรม)
โรงเรียนกุศลวิทยาจัดกิจกรรม"เทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
" ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 มีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร
 
 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 โรงเรียนได้จักกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย และมีการประกวดนางนพมาศ และลอยกระทงที่บริเวณลำน้ำวัดบางยาง
วันที่ 24 ตุลาคม 2549 จัดปะชุมเชิงปฏิบัติ ในหัวข้อ
"สมานฉันท์ พัฒนาโรงเรียน" โดย อาจารย์รวีวรรณ โพธ์วัง ได้ให้เกียรติ
เป็นวิทยากร สร้างความสมานฉันท์ ในโรงเรียน ณ ห้องสำนักงานบริหาร

6 ตุลาคม 2549 วันสานรัก เสริมปัญญาลูก ก.ว. ประชุมคณะผู้ปกครอง และได้รับเกียรติจาก อดีต ส.ส.อุดม ไกวัฒนุสรณ์อดีตเลขานุการกระทรวงศึกษาธิการ

พระครูเจริญพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธีในกิจกรรม
"เทศน์มหาชาติและการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ"
โรงเรียนกุศลวิทยาประจำปีการศึกษา 2549
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2549 ณ โรงเรียนกุศลวิทยา
มีผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
มีนักเรียนเข้าร่วมการอบรม 40 คน
โรงเรียนกุศลวิทยาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ ในโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
ของกลุ่มโรงเรียนในเขตสมุทรสาคร ณ โรงเรียนวัดธรรมฯ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549

คณะครูนักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่
19 สิงหาคม 2549


     
โรงเรียนกุศลวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลบางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :hard_wear85@hotmail.com